My3Cakes

Kontaktni podaci

MY 3 CAKES d.o.o.
Podsusedski trg 1, 10090 Zagreb
OIB: 93211924422
IBAN kod Privredne banke: HR34 2340 0091 1109 0201 1

Telefon: +385 99 859 1366
e-mail: martina@my3cakes.hr
facebook.com/my3cakes
instagram.com/my3cakes
www.my3cakes.hr

MY 3 CAKES d.o.o. za usluge
MBS: 081133356, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti,
uprava: Martina Miletić